Referencie

2014

Stavba: D1 Dubná Skala – Turany

 • Objekt: SO 201 Most na diaľnici v km 0,400
 • Objekt: SO V204 Most na nájazdovej vetve V2 nad cestou I/18

Stavba: R2- Žiar nad Hronom - obchvat

 • Objekt: SO 101 Zárubný múr – veniec pilótovej steny I. etapa, ŽB sokel, veniec pilótovej steny II. etapa, rímsa
 • Objekt: SO 101 Priepust V KM 0.367 vetva C
 • Objekt: SO 101 Priepust s vtokovou šachtou v km 5,2265

Stavba: OBYTNÁ ZÓNA A-3, PEZINOK - ROZÁLKA SEVER

 • Objekt: SO 61 Premostenie potoka Saulak

Stavba: D1 Fričovce – Svinia

 • Objekt: SO 212 Most nad cestou III/018191 v km 88,40 D1

Stavba: HAGLEITNER SENEC

 • Objekt: Základové a stropné monolitické konštrukcie

2013

Stavba: D1 Dubná Skala – Turany

 • Objekt: SO 201 Most na diaľnici v km 0,400
 • Objekt: SO V204 Most na nájazdovej vetve V2 nad cestou I/18

Stavba: CONTINENTAL Zvolen

 • Objekt: Sklad prázdnych obalov

Stavba: IMMOPARK Košice

 • Objekt: Monolitické základové konštrukcie

Stavba: I/50 Zvolen, Pustý hrad - Neresnica, III. etapa

 • Objekt: SO 108 Obslužná komunikácia ku štadiónu - oporný múr
 • Objekt: SO 202 Most na ceste I/66 v KM 0,18531
 • Objekt: SO 223 Oporný múr na príjazdovej ceste

Stavba: Rekonštrukcia mosta ev. č. R1-117 Nitra

Stavba: D1 Fričovce – Svinia

 • Objekt: SO 212 Most nad cestou III/018191 v km 88,40 D1

Stavba: Bioplynová stanica Želovce

 • Objekt: SO 1.18 – Separátor
 • Objekt: SO 17 - Základy a podlaha haly na linku pre spracovanie digestátu

Stavba: R2- Žiar nad Hronom - obchvat

 • Objekt: 522 Preložka vodovodu DN500 pri ceste III/05075 – šachty vodovodu
 • Objekt: SO 101 Zárubný múr – veniec pilótovej steny I. etapa

Stavba: VOITH Trnava

 • Objekt: SO-01.05-MONTÁŽNA HALA 5 – ROZŠÍRENIE R03 – základy a oporný múr

Stavba: IBV Slnečné stráne Banská Bystrica

 • Objekt: Čelá priepustu s kalovou jamou

Stavba: Malé Vozokany - p. Širočina - čistenie a odstránenie krovitého porastu

2012

Stavba: ENVIRAL Hlohovec

 • Objekt: Rekonštrukcia šachty odpadovej vody

Stavba: R1 - Severný obchvat Banská Bystrica

 • Objekt: Protikorózna ochrana a montáž protihlukových stien - cca 300 bm

Stavba: Cyklomost Schlosshof - Devínska Nová Ves – montáž zábradlia – cca 1100 bm

Stavba: Modernizácia a rekonštrukcia cesty II/526 Hriňová - Klenovec - Hnúšťa

 • Objekt: Oprava priepustov

Stavba: Modernizácia a rekonštrukcia cesty Látky - Kokava nad Rimavicou

 • Objekt: SO 01 Sanácia opor. múrov na ceste II/0526 Látky - Kokava nad Rimavicou

Stavba: Zberný dvor Hronská Dúbrava

 • Objekt: Základové konštrukcie váhy

Stavba: KIKA Banská Bystrica

 • Objekt: Monolitické základové konštrukcie obch. domu KIKA
 • Objekt: Oporný múr
 • Objekt: Základ pre reklamný pylón

Stavba: IBV Moskovská Banská Bystrica

 • Objekt: Rúrový priepust

Stavba: D1 Jablonov - Studenec II. etapa

 • Objekt: SO 205, SO 206, SO 211 – montáž zábradlia

Stavba: Malá vodná elektráreň Bretka

 • Objekt: Výtokový a vtokový objekt elektrárne

Stavba: D1 Dubná Skala – Turany

 • Objekt: SO 201 Most na diaľnici v km 0,400
 • Objekt: SO 207 Most nad diaľnicou v km 5,70274 D1 na privádzači Martin

2011

Stavba: R1 Nitra - Tekovské Nemce

 • Objekt: Protikorózna ochrana a montáž zábradlia na mostných objektoch – cca 2,5 km
 • Objekt: SO 214 – montáž zábradelného zvodidla

Stavba: Most Želiezovce

 • Objekt: Izolácia mostovky- penetračno-adhézny náter

Stavba: R1 - Severný obchvat Banská Bystrica

 • Objekt: SO 263 Zárubný múr v km 1,9 vpravo - rímsa
 • Objekt: SO 264 Zárubný múr v km 1,9 v strede
 • Objekt: SO 265 Zárubný múr v km 1,9 vľavo – rímsa
 • Objekt: SO 564 Čelo výustného objektu
 • Objekt: SO 121 Rúrový priepust v KM 0,38372, v KM 0,30787 a v KM 0,21000
 • Objekt: SO 280 Preložka potoka Bystrica – obklad z kameňa
 • Objekt: Protikorózna ochrana a montáž zábradlia na mostných objektoch a múroch – cca 1,2 km

Stavba: Reg. centrum zhodnocovania BRO Nemšová

 • Objekt: SO 106 Kanalizačné prípojky a rozvod kanalizácie
 • Objekt : SO 108 Akumulačná nádrž

Stavba: Rekonštrukcia mosta cez Lehotský potok Janova Lehota

Stavba: Sanácia spodnej stavby mosta evid. č. 0661-2 Rykynčice

Stavba: Oprava mosta Súdovce – rímsa

Stavba: Modernizácia a rekonštrukcia cesty II/526, Hriňová – Klenovec

 • Objekt: Oprava priepustov

Stavba: Most Zvolen - č. 177E – montáž zábradlia

Stavba: Základy kladivového drviča v závode Calmit Žirany

Stavba: MOBELIX Banská Bystrica

 • Objekt: Oporný múr nakladacej rampy

Stavba: BPS Trakovice

 • Objekt: Prijímacia jímka

2010

Stavba: R1 ŽARNOVICA - ŠÁŠOVSKÉ PODHRADIE II. etapa

 • Objekt: SO 225 Zárubný múr v km 13,840–13,913 vľavo – obklad z kameňa
 • Objekt: SO 101 Portál DZ č.3/R2 v km 13,006 - základ

Stavba: R1 - Severný obchvat Banská Bystrica

 • Objekt: SO 205, SO 206, SO 202 Mosty nad potokom Bystrica – obklad z kameňa, montáž zábradlia
 • Objekt: SO 222 Most nad Selčianskym potokom – rímsa
 • Objekt: SO 226 Presypaný most v km 5,376 400 preložky c I/66

Stavba: Sanácia drevených schodov z námestia Španej Doliny k Rím. kat. kostolu premenenia Pána

Stavba: Základy pásového dopravníka v kameňolome Calmit Žirany

Stavba: Násypník koksu v závode Calmit Žirany

2009

Stavba: Komunikačné prepojenie ulíc Trstínska - Cukrová v Trnave

 • Objekt: D 201 Most cez Trnávku

Stavba: Estakáda ku sklopnému mostu ev. č. 64 – 002A, oprava opory Komárno