Stavebná činnosť | Inžinierske stavby nielen v Banskej Bystrici

Portfólio nami realizovaných stavieb je naozaj široké.

Spolupracujeme s poprednými stavebnými spoločnosťami pri stavbách diaľnic a rýchlostných ciest, ale aj obytných a priemyselných objektov.

Našimi tesármi, murármi, železiarmi a zváračmi zabezpečujeme komplexné stavebné práce.

Stavebné práce

monolitické železobetónové konštrukcie

realizácia inžinierskych stavieb

stavba mostov

stavba oporných múrov

stavba protihlukových stien

realizácia železobetónových skeletov